Telegramm, 03.11. o. J., Verfasser/in: Karla Mueffling

 

 

Telegramm

Mueffling an Herman Shumlin; Ms. (Durchschlag)

Verfasser/in: Karla Mueffling (geb. 1908 Landwehr) - GND

Empfänger/in: Hermann Shumlin

Bezug/Person: Max Reinhardt (1873 Baden bei Wien - 1943 New York City) - GND

Datierung: 03.11. o. J.

Material/Technik: Maschinschrift (Durchschlag) auf Papier

Inv. Nr.: HS_AM38732Re© Theatermuseum, Wien